Wat is kruis/bord

Agenda 28 okt 2023 inloop vanaf 9.00
kruisbordKruis/bord is een vorm van séanceren, je zou ook wel kunnen zeggen dat het een vorm is van automatisch schrijven. Het kruis/bord is een duidelijker manier van het in contact komen met Gene Zijde. Het is heel onverstandig om het contact maken met Gene Zijde als een spel te zien. De onderlinge verschillen aan Gene Zijde zijn net zo groot als aan Deze Zijde. Je kunt dus in contact komen met overleden dierbaren, gidsen, Engelen, Lichtwezens.

De bewoners van Gene Zijde willen dat contact maar wat graag, ze willen een boodschap afgeven die voor elk van hen anders is, maar de intentie daarbij is dat Zij daarmee ook het inzicht en de bewustwording afgeven om in hun evolutie verder te kunnen groeien. Omgekeerd moet dat ook voor ons als doel voorop staan. Door contacten met Gene Zijde geven Zij ons de mogelijkheid om te groeien en te ontwikkelen. Maar dan moeten wij dat wel op willen pakken.

Hoe die contacten verlopen en welke intelligenties er naast de overleden verwanten aan het kruis/bord verschijnen hangt in hoge mate af van de verbondenheid van de groep. Een geestelijk gebonden groep produceert een krachtveld dat de intelligenties mogelijk maakt naar hen af te dalen en boodschappen/lessen te geven die de groep als geheel ten goede komt.

Een beginnende groep of groep die regelmatig van samenstelling wisselt heeft dus nog niet die geestelijke verworvenheden tot de contacten met Gene Zijde. Je kunt stellen dat zij nog niet de juiste verfijnde trillingsafstemming hebben. Je kunt nooit zeker zijn van de boodschappen die je krijgt. Het is niet de bedoeling dat je letterlijk de boodschappen opvolgt. Vergeet ook niet dat je getest wordt en dat kan door elke intelligentie die aan het bord verschijnt. Het is niet zo dat zij dat doen om je te pesten maar wel om te testen of je begrijpt waar je mee bezig bent en of je hun bedoelingen begrijpt.

Gidsen, Engelen, Aartsengelen en Lichtmeesters

In de loop der jaren hebben de Gidsen, Engelen, Aartsengelen en Lichtmeesters er aan gewerkt dat wij op een hoger level zijn gekomen. De tijd van bevestigingen en vragen is voorbij.
Het tot stand brengen van een goede verbinding tussen de onzichtbare wereld en de zichtbare wereld vereist vooral je openstellen en in volst vertrouwen, dan kunnen de energieën zich mengen en kan de kosmos zijn werk doen. Je verbindt je met de energie van het medium, die is op dat moment de katalysator, waardoor er contact bestaat met de grote krachten uit de kosmos.

Men dient zich goed voor te bereiden en zijn innerlijke bewustzijn daarmee in harmonie te brengen. Je dient elke stap met gepaste eerbied, te zetten. Je dient je in te stellen op de hogere waarden die in die zielen aanwezig zijn. Eerst dan is dat gebied rustig en vertrouwd te betreden.

Gidsen

Sommigen zien ze als kleuren of soms nemen ze geluiden waar, of ze voelen ze in hun hart. Gidsen zien onze energie veranderen, verzachten of verharden.
Gidsen maken contact met je ziel, hun info stroomt via je ziel naar je bewustzijn en wordt vertaald door woorden en concepten die jij ter beschikking hebt.
Als wij onze frequentie verhogen en contact maken met Lichtwezens verander je van energie en wordt je voor hen zichtbaar. Als je intentie hoger gaat ben je heel zichtbaar en zijn gidsen zich heel erg bewust van je. Gidsen zien ons als bewegende energie patronen en kleuren. Als wij om verbinding vragen beginnen ze hun frequentie aan te passen.

Wel of niet volgen van advies

Het is aan jou je eigen onderscheidingsvermogen te gebruiken en wijsheid te herkennen. Stel jezelf de vraag: Is het passend voor mij deze informatie te volgen? Is ze accuraat? Beperkt of verruimt de informatie mij? Heeft ze praktische waarde voor mij? Is ze onmiddellijk bruikbaar? Voelt het als innerlijke waarheid?

Algemene ideeën en boodschappen kunnen gemakkelijker doorgegeven worden dan specifieke gegevens zoals data, namen en details. Gidsen zenden vaak beelden, gedachten, gevoelens, impulsen en gegevens op energetisch niveau en vinden het soms moeilijk om dit te vertalen in woorden of wat ze bedoelen.

Gidsen gebruiken je gedachten, als je contact maakt met een gids zullen er onmiddellijk woorden opkomen, een gevoel over de juistheid van vertaling. Je kunt voelen wat het juiste woord is. Geef aandacht aan hoe jij je voelt. Geef aandacht aan de woorden die doorkomen.

Gidsen moeten wennen aan je energie systeem en aanpassingen maken.
Met het vertalen van de energie kan er wel eens iets verloren gaan in datgene wat ze bedoelen, hierdoor kunnen er misverstanden ontstaan. Ze verkorten de boodschappen om het zo begrijpelijk mogelijk te maken. Ze kunnen niet altijd de diepste helderheid, wijsheid en waarheid zoals op hun niveau vertalen.

Soms begrijpen wij hen niet omdat wij het grotere beeld niet zien. Als je later terug kijkt kun je het vaak anders interpreteren. Je kunt een grotere wijsheid in de boodschappen zien. Het kan meer diepte en betekenis hebben.

Weeg de informatie zorgvuldig en gebruik je gezonde verstand. Informatie van hoog niveau zal je helpen een groter vertrouwen in je eigen waarheid te voelen. Volg het als het waar klinkt voor jou.
Accepteer alleen de boodschappen die in het diepste deel van je wezen als waarheid aanvoelen.
Als ze geen kennis hebben, bezorgen ze je een boek, juiste persoon of via andere gidsen de informatie.

Gidsen kiezen ons omdat wij het meest zijn afgestemd op wat zij naar de wereld willen brengen. Gidsen van hoog niveau zijn puur energie. “Gewone” gidsen zijn niet minder dan gidsen van hoog niveau, maar hun bereik en bewustzijn is niet zo groot of alomvattend.

Gevaren van het kruis/bord

Als je het kruis/bord of glaasje draaien gaat doen zonder goede begeleiding, uit sensatie en geen verfijnde trillingsafstemming hebt, loop je het gevaar je kanalen open te zetten voor lagere energieën. Het kunnen dolende zielen zijn of energieën uit lagere sferen. Er zijn ook zielen die absoluut niet verder willen of geholpen willen worden, waardoor ook een mogelijkheid bestaat dat deze negatief tot zéér negatief kunnen zijn.archangel-St_-Michael2
Ze proberen je vertrouwen te winnen door je te laten weten dat ze veel weten over je leefsituatie. Zodra het vertrouwen er is beginnen de leugens, scheldpartijen en/of bedreigingen.
De liefdevolle en begripvolle geest verandert in iemand met een harde instelling. De geest geeft je opdrachten die je niet mag en kunt negeren. De geest is een tiran en kan er zelfs voor zorgen dat jij van een begripvolle persoon veranderd in een pestkop en/of negatief persoon. Doe dit ook niet als je alcohol of drugs gebruikt, je kanalen staan dan helemaal open voor dit soort lagere entiteiten. Mocht je in de ban zijn van zulke entiteiten, zoek een goede therapeut die je hierbij kan helpen. Wees verstandig en ga dit NIET op eigen houtje doen zonder goede begeleiding.
Ik doe al jaren mee aan het kruis/bord onder begeleiding van een medium. Mijn gids Petra heb ik hier leren kennen en ook mijn andere gidsen Melar en Mirón, mijn Zonne-engel Cyfas en mijn engelbewaarder. Maar Petra leidt mij altijd aan het kruis/bord. Vorig jaar kreeg ik 3x de boodschap van verschillende gidsen dat het tijd werd nu zelf het kruis/bord te begeleiden.
Ik heb daar enige tijd over nagedacht en uiteindelijk de afspraak met mijn gids Petra gemaakt, dat zij zich als eerste manifesteert om zo te laten weten dat ze ons beschermt en begeleidt. En ik moet zeggen, ze houdt zich keurig aan de afspraak. We hebben al vele mooie boodschappen mogen ontvangen van overledenen, gidsen, engelen, aartsengelen en Lichtmeesters. We roepen niemand op maar vragen of er iemand uit het Witte Licht aanwezig is. Nu, die zijn er hoor!
Ze komen vaak niet eens allemaal aan de beurt, want iedereen wil een mooie boodschap doorgeven.

Hoe gaat het in zijn werk

We zitten met 8 personen aan tafel, we doen eerst een meditatie om ons in het Witte Licht te zetten zodat we helemaal omgeven zijn met het Witte Licht en in het Witte Licht zitten. We vragen om bescherming en begeleiding. Met vier man pakken we het houten kruis op, we laten het uiteinde van het hout losjes op de vinger rusten. We vragen 3x of er iemand uit het Witte Licht aanwezig is, er komt meteen een energie op het kruis, deze begint te draaien. Petra komt altijd als eerste. Ik vraag of ze heel de avond bij ons wil blijven om toe te zien of alles goed verloopt. We vragen uit respect om beurten of we mee mogen doen aan het kruis/bord. Het kruis komt naar je toe om je te begroeten, je zegt je naam en bedankt. Dan vragen we weer of er iemand uit het Witte licht komt en vragen: ben je een man of vrouw, voor wie kom je, wil jij je naam spellen?
Het kruis komt vaak naar je toe, vooral als een dierbare aan het bord doorkomt, b.v. een van je familieleden of een andere bekende en gaat dan heen en weer om je te omhelzen. Ze geven je boodschappen door en je mag zelf ook vragen stellen. Soms gaat het moeilijk omdat degene voor het eerst aan het bord komt en zijn trilling nog aan moet passen hier op aarde. Soms kunnen ze niet goed lezen, vooral als het kleine kinderen zijn. Je kunt dan je vraag stellen zodat ze alleen met ja en nee kunnen beantwoorden. Er komen wel eens dieren, dan er is altijd een gids die voor hen communiceert. Soms komt er iemand die te kennen geeft naar Witte Licht te willen, die helpen we daarbij.
Engelen en Lichtmeesters geven vaak lessen en boodschappen door, vooral over de tijd die ons nu beweegt en over de vijfde dimensie. Iedere keer is het anders, soms bijna alleen bekenden die nu aan Gene Zijde leven. Soms is het een gidsenavond dan weer een engelenavond, je weet het nooit. Na afloop gaan we bedanken en ik vraag aan mijn gids Petra iedereen weer mee terug te nemen naar het witte Licht. Daarna maken we met z’n allen mijn huis grondig schoon, zodat er niets blijft hangen. Met een gevoel van dankbaarheid sluiten we de avond af. Al met al zijn het mooie avonden, en ik voel me dan ook bevoorrecht dat ik dit werk mag doen.

Gidsen

Gidsen en engelen komen uit verschillende bewustzijnsstromen. Gidsen behoren tot de menselijke stroom en zijn geïncarneerd geweest, engelen zijn emanaties die direct uit de Goddelijke Bron komen. Er zijn gidsen die je in dit leven hebt gekend, of in vorige levens. Deze gidsen zijn niet minder dan gidsen van hoog niveau, maar hun bereik en hun bewustzijn is niet zo groot of alomvattend. Deze gidsen worden weer geïnstrueerd door gidsen van hoog niveau. Gidsen van hoog niveau zijn pure energie en hebben een schittering van Licht aangenomen.
Ze werken in het lichtspectrum. Sommigen zien ons als kleuren of nemen ons waar als geluiden, voelen in ons hart of zien ons als figuren. Gidsen kiezen je omdat jij het meest bent afgestemd op wat zij naar de aarde willen brengen.
Gidsen brengen hun vrouwelijke of mannelijke identiteit het beste tot stand met het gene wat ze komen doen of waarmee zij makkelijk een verbinding mee kunnen maken. Als zij voor hun werk zachtheid of zorgzaamheid willen belichamen zullen ze waarschijnlijk een vrouwelijke energie aannemen. Gidsen die onderwijzen en gehoord willen worden kunnen voor de mannelijke energie kiezen. Ze nemen een persoonlijkheid aan zodat ze een begrijpelijker, directer en menselijker contact met ons kunnen hebben. Maar ze kunnen ook hun aanwezigheid laten voelen of kunnen je benaderen met hun energielichaam in licht, kleur en geur.
Soms nemen ze een verschijningsvorm van een vorig leven aan zoals b.v. een indiaan of wijsgeer. Ze hebben verschillende talenten en specialiteiten b.v. het geven van adviezen, helpen met problemen oplossen, overbrengen van spirituele waarheden. Als ze geen kennis hebben over bepaalde zaken bezorgen ze je een boek, persoon of geven via een andere gids de informatie.

Engelen

Engelen benaderen ons op een duidelijke stroom van licht bewustzijn, die niet tot de menselijke stroom behoort. Zij werken aan de manifestatie en verwezenlijking van Goddelijke principes. Op het hoogste niveau zijn engelen pure energie en daarom herkennen wij hun aanwezigheid over het algemeen door ons gevoel, bewustzijn of een subtiel weten. Zien wij hen in een glimp meer fysiek dan zijn het stralende wezens die zich in een beweging van licht manifesteren, flitsen of patronen van kleurenschittering. Ze zijn in staat de menselijke vorm na te bootsen om ons zo bij onze waarneming te helpen. Zij houden zich bezig met de aarde, het universum en de mensen.

Zonne-Engel

Je hebt een zonne-engel die bij je is vanaf het moment dat jij je afsplitst van de Bron tot dat je weer één wordt met de Bron. Je zonne-engel blijft dus bij je als begeleider gedurende je evolutieproces totdat je geen fysiek lichaam meer hoeft aan te nemen en alleen vanuit hogere dimensies werkt. Hij helpt je bij het vinden van en samenwerken met je goddelijke bestemming. Hij let erop dat jij je zelf niet tegenwerkt en helpt je zo nodig correcties aanbrengen. Je zonne-engel weeft je ziele lichaam van licht en kleuren.

Deze engel versterkt de stem van je ziel door middel van geluid, trillingen en kleuren, wanneer deze gereed is een fysiek lichaam binnen te treden. Je zonne-engel helpt je ziel om bewust te zijn bij het verlaten van je fysieke lichaam, zodat je over kunt gaan in je stralende zielenlichaam. Op een hoge frequentie is je zonne-engel een leraar voor jou die een innige liefde voor je voelt en wanneer je je zonne-engel in je leven haalt, wordt het je mogelijk gemaakt je vol te laten stromen met spirituele energie. Sommigen voelen hun zonne-engel als een kroon van licht om hun hoofd of lichaam, anderen horen een zachte hoge toon in hun oren. De zonne-engel is je coördinator, vraag om de juiste engel voor genezing/heling/bescherming. Vraag om de juiste arts/alternatieve geneesheer op je pad te brengen. Vraag om de juiste mensen die je verder helpen op je spirituele pad. Vraag om de baan die goed is voor jou hoogste goed, of de juiste school voor je kinderen.

Bescherm engel

slapende engelJe hebt ook een beschermengel. Deze zal gedurende je huidige leven bij je zijn. Telkens wanneer je incarneert word je begeleid door een nieuwe beschermengel. Engelen zegenen ons en geven hun energie om ons leven positiever te maken. Hun taak is om ons te leiden, te beschermen. Ze bieden ons steun en troost. Ook kanaliseren ze engelenlicht naar ons toe om ons te beschermen tegen negatieve krachten. Indien wij er voor kiezen met de engelen te werken zullen ze ons op ons pad begeleiden. Kiezen wij ervoor een duistere en destructieve weg te volgen, dan sluiten we ons af van het Licht. We kunnen niet over een vrije wil beschikken en tegelijkertijd volledig beschermd willen worden tegen, of gered worden van ons eigen handelen.

Het is belangrijk een hechte, liefdevolle vriendschap op te bouwen met je gidsen en engelen op basis van vertrouwen en wederzijds respect.

Gidsen/engelen

 • Verlichten je pad
 • Bouwen niet je ego op
 • Vleien je niet
 • Creëren een gevoel van grote innerlijke visie
 • Moedigen je aan in je eigen Wijsheid
 • Moedigen je aan je onderscheidingsvermogen te gebruiken i.p.v. blindelings te doen wat verteld wordt
 • Steunen en moedigen je aan je innerlijke kracht en diepere wijsheid te ontwikkelen en te gebruiken
 • Ze zullen je aanmoedigen je kracht niet af te staan
 • Zeggen nooit wat je moet doen
 • Ze zijn nederig en erkennen dat hun waarheid niet de enige waarheid is
 • Doen sterke suggesties maar helpen je je eigen keuze te maken
 • Laten je zien/voelen dat iets in je leven niet klopt, maar zullen dat doen op een manier die je kracht geeft
 • Voorspellen zelden gebeurtenissen in de toekomst, indien ze dit doen is dit voor je groei of voor de mensheid
 • Ze zijn er zorgvuldig in niet je lessen weg te nemen
 • Ze laten je zien moeilijke lessen op een vreugdevolle manier te leren, het is aan jou te kiezen, maar als je het beste leert door pijn en strijd zullen ze deze niet wegnemen
 • Wanneer je overstuur bent voelen ze dit. Ze zullen met je werken om je leven tot rust te brengen en gemakkelijker en vrediger te leven

Wel of niet volgen van advies van een gids/engel

Het is aan jou en je eigen onderscheidingsvermogen om deze te gebruiken en wijsheid te herkennen.
Stel je zelf de vraag:

 • Is het passend voor mij deze informatie te volgen?
 • Is ze accuraat?
 • Beperkt of verruimt de informatie mij?
 • Heeft ze praktische waarde voor mij?
 • Is ze onmiddellijk bruikbaar?
 • Voelt het als innerlijke waarheid?

Weeg de informatie zorgvuldig af en gebruik je gezonde verstand. Informatie van hoog niveau zal je helpen een groter vertrouwen in je eigen waarheid te voelen. Volg het als het waar klinkt voor jou. Doe alleen dingen die vreugdevol of juist aanvoelen voor jou. Accepteer alleen boodschappen die in het diepste van je wezen als waar aanvoelen. Als mensen vragen: “Moet ik dit of dat doen?” kan het voorkomen dat gidsen geen positie innemen. Ze zullen b.v. niet in specifieke vorm aangeven welke baan men moet aannemen, maar wel zullen ze hen helpen te onderzoeken welke vaardigheden en talenten ze willen gebruiken, wat voor omgeving ze willen, welk niveau van verantwoordelijkheid enz. Vanuit dit onderzoek kunnen de mensen de baan aantrekken die ze willen.

Communiceren met gidsen/engelen

Gidsen /engelen maken contact met je ziel, hun informatie stroomt via je ziel naar je bewustzijn en wordt vertaald door woorden en concepten die jij tot je beschikking hebt. Als jij je frequentie verhoogt en om een gids vraagt, verander jij je energie en word je voor hen zichtbaar. Als je intentie hoger gaat ben je heel zichtbaar en zijn gidsen zich erg van jou bewust. Gidsen/engelen zien ons als bewegende energiepatronen, kleuren, harmonieën. Als wij om een verbinding vragen beginnen ze hun frequentie aan te passen.

Algemene ideeën en boodschappen kunnen gemakkelijker doorgegeven worden dan specifieke gegevens zoals namen en details. Gidsen zenden vaak beelden van licht, gedachten, impulsen en gegevens op energetisch niveau en vinden het soms moeilijk dit te vertalen in woorden of wat ze bedoelen. Gidsen/engelen gebruiken je gedachten. Soms zullen, als je contact met hen maakt, woorden in je opkomen, of een gevoel over de juistheid van de vertaling. Je kunt voelen wat het juiste woord is. Als je merkt dat je woorden aan het invullen bent maak dan pas op de plaats, je bent dan het contact met je gids kwijt, probeer het weer opnieuw.

Je gids/engel moet gewend raken aan jouw energiesysteem en aanpassingen maken. Het is soms moeilijk te channelen voor de mensen die je goed kent, omdat een deel van je het antwoord al weet en als je gids hetzelfde zegt kun je denken dat het eerder van jezelf dan van je gids afkomstig is. Ontkracht deze dan niet. Met het vertalen van de energie kan er wel eens iets verloren gaan in hetgeen ze bedoelen. Hierdoor kunnen misverstanden ontstaan. Ze verkorten de boodschappen om het zo begrijpelijk mogelijk te houden. Ze kunnen niet altijd de diepte, helderheid, wijsheid en waarheden zoals op hun niveau vertalen. Soms begrijpen wij hen niet omdat wij het groter geheel niet kunnen zien. Als je later terug kijkt kun je het vaak anders interpreteren. Je kunt een grotere wijsheid in de boodschappen zien.

Gewaarwording in contact met je gids/engel

Vraag je gids/engel zich te openen voor jouw energie. Iedere keer als je verbinding maakt wordt dit sterker, dieper, krachtiger. Blijf doen alsof je gids/engel er is en uiteindelijk zul je in staat zijn je gids te beleven als meer dan je verbeelding. Het vraagt concentratie en intentie van je. Je kunt een warmte en/of tintelingen waarnemen. Je voelt subtiele veranderingen in je lichaam, houding en ademhaling. Je kunt de vibratie in je en om je aura voelen. Je voelt je blijer en vreugdevoller. Denk eraan te vragen. Gidsen kunnen je alleen helpen als je vraagt.
Vragen die gesteld kunnen worden aan je gidsen/engelen:

 • Waarom ben ik hier
 • Wat is mijn levensdoel. Wat zijn mijn lessen
 • Wat is nu mijn hoogste pad
 • Hoe kan ik het beste mijn creativiteit tot uitdrukking brengen
 • Hoe kan ik innerlijke vrede bereiken
 • Naam van je gids/engel vragen
 • Hoe kunnen wij meer licht in hun leven brengen
 • Is dit echt een overvloedig en vriendelijk universum
 • Heeft elke relatie een doel
 • Is het waar dat je door jezelf te veranderen de relatie verandert
 • Is de toekomst voorbeschikt
 • Hoe kunnen wij onze eigen toekomst
 • Wat kunnen wij als individu in deze tijd bijdragen aan de wereldvrede

Maak je eigen vragenlijstje voor je gids en/of engel na gewaarwording in contact met je gids…
Aanvang 19.30 tot ± 22.30 uur
Kosten € 20 incl. koffie, thee en snacks

Gaarne € 20 storten tnv Irene Spiecker van der water op reknr. NL96 INGB 000 7671186 ovv kruis-bord plus naam van de maand. (Laat zo snel mogelijk weten als reserveringen door omstandigheden niet door kunnen gaan. Ik zal mijn uiterste best doen iemand anders jouw plaats in te laten nemen, mocht het niet zo zijn, dan moet ik het helaas in rekening brengen).

Voor meer informatie bel naar 06-407 21 493 of kijk op mijn FaceBook pagina.
Je kunt ook vragen stellen via het contactformulier. Ook vind je hier een routekaart naar mijn praktijk.

hartjes

Hartegroetjes
Irene