Het Violette Vuur heeft vele kwaliteiten
vuur

Workshop

 • Inwijding
 • Certificaat
 • Cursusboek
 • Duur: 1 dagdeel
 • Kosten € 65
 • Het kan karma transmuteren
 • Het opent, reinigt en beschermt het energie systeem, en verbindt je daardoor ook dieper op je Goddelijke kern
 • Reinigt en heelt je ziel
 • Negatieve energie omzetten naar positieve
 • Geeft ons nieuw leven en versterkt ons
 • Kan emotionele en zelfs lichamelijke kwalen genezen
 • Menselijke relaties verbeteren
 • Leven eenvoudiger maken
 • Geef je frisheid en vitaliteit
 • Helpt je om meer vergevingsgezind te zijn
 • Spirituele bescherming door het Violette Vuur (Decree voor bescherming en Violette Vuur visualiseren in je aura)

Je kunt het Violette Vuur als volgt gebruiken

 • Doorgeven van alleen het Violette Vuur
 • Het symbool van het Violette Vuur gebruiken
 • Combineren met Reiki/Seichem symbolen of universele symbolen
 • Je kunt het gebruiken voor jezelf en anderen
 • Het werkt bij handoplegging maar ook op afstand
 • Combineren met decrees
 • Aanroepen van de engelen van het Violette Vuur
 • Visualisatie en/of meditatie van het Violette Vuur
 • Door deze kleuren te gebruiken in je kleding of in je huis

Wat is het Violette Vuur

Het Violette Vuur behoort tot de zevende straal en heeft een specifieke kleur, een bepaald trillingsgetal en een speciale hoedanigheid van het Goddelijk bewustzijn. Iedere straal wordt beheerd door een Intelligentie, een Meester. Als je deze straal aanroept, in de naam van God, daalt ze neer als een lichtbundel van spirituele energie.

Vreugde, geluk, vitaliteit en positieve Levenskracht

Wat betekent dit in het dagelijkse leven van ieder mens? Hoe hoger de lichtfrequentie van de levensenergie die zich in de aura van het individu bevindt des te meer vreugde, vitaliteit, geluk en positieve levenskracht kan hij ervaren. Dat heeft te maken met betere doorstroming van de energie in de aura als ze gevuld is met het licht van het hoogste trillingsniveau.

Opruimen van ballast en zuiveren van ons energieveld

Violette vuur wordt niet voor niets een ultiem Kosmisch schoonmaakmiddel genoemd. Het zuivert ons energieveld, ruimt alle blokkades in ons aura op voor een betere lichtdoorstroming en brengt de oorspronkelijke helderheid in onze gedachten en gevoelens terug. Violette vuur dringt door ons complete zenuwstelsel, spoelt ons bloed, hersenen en hart met een zuiverende substantie door en vervolgt zijn werk op het cellen niveau, waar het belangrijkste schoonmaakproces zich op atomair niveau plaats vindt.

Zilver Violette Vuur

Het Violette Vuur met de toegevoegde dimensie van het Zilver Violette Vuur, is voor vele doeleinden te gebruiken. Je kunt bijvoorbeeld al je negatieve gevoelens en emoties hierdoor laten verteren. Geef alles wat je dwars zit over aan het Zilver Violet Vuur, wanneer je merkt dat je gedachten een kant op gaan die je niet wilt. Deze negatieve gedachten zorgen dat de stroom van de Christus Energie in je fysieke lichaam onderbroken wordt.

Mantra’s en decree’s

Het Violette Vuur kun je activeren door hardop decrees en mantra’s op te zeggen en te visualiseren. Decrees en visualisaties helpen om obstakels op het spirituele pad te verwijderen, zoals angst, trots, egoïsme en minderwaardigheidsgevoelens. Door repeterend en het hardop uitspreken van de zinnen wordt de kracht vergroot. Violette Vuur werkt in op de vier lagere lichamen door de trillingssnelheid te veranderen.

Transformeren, reinigen en helen

Je zou kunnen zeggen dat het Zilver Violette Vuur Mantra een spiritueel antiseptisch middel is en alles zal reinigen, schoonmaken en genezen. Het is een wonderlijke techniek die helpt de geest te zuiveren, de emoties te bevrijden en het lichaam te reinigen. U merkt al na korte tijd dat u zich heel wat beter voelt. Uw gezin, werk, liefdes en omgevingssituatie kunnen erdoor veranderen.

Helen op fysiek, mentaal, emotioneel, spiritueel en zielsniveau

De Violette Vlam werkt ook in heling, chakra, aura, ziels-, geestes- en lichaamsblokkades. Het kan een praktisch middel zijn voor genezing van onze zielen. Er bevinden zich spirituele krachten in ons, in elke cel, in het vuur van ons hart. Nu in het Aquarius tijdperk ontwaakt het Christus Bewustzijn, dit is het moment dat men de Energie gaat leren begrijpen. Dit neerdalen van de Heilige Geest is een geweldige kracht.

Saint Germain

Zoals Christus de open deur was tot het bereiken van het Christusbewustzijn, zo verschijnt in deze tijd de Aquarius Meester Saint Germain om ons in te wijden op het pad van bevrijding van de ziel door middel van het Sacrale vuur van de heilige geest, genoemd; Het Violette Vuur.

De Violette Vlam is de Energie van de vrijheid, het is ook een Energie van genade en transmutatie.

Transmutatie betekent verandering, verandering van vorm, gedaante of aard. Dat is exact wat de energie van de Heilige geest/ Violette Vuur doet. Het is een manier om psychologische, emotionele problemen op te lossen. Ook herinneringen uit het verleden en uit vorige levens. We hoeven niet terug te gaan d.m.v. hypnose of regressie. Stuur de Liefde van de Heilige geest er doorheen, en het begint allemaal te veranderen. Indien regelmatig gebruikt, kan het Violette Vuur positieve veranderingen scheppen op alle niveaus van bestaan.

Transmutatie is dus een geestelijk proces dat de ziel verheft tot een staat van Eenheid met het Goddelijke zodat het innerlijk Licht hersteld kan worden.

De Opgevaren Meester Saint Germain zegt: ‘het Violette Vuur is het allerhoogste tegengif voor fysieke problemen’.

We kunnen het Violette Vuur sturen naar ziekte, stress, relaties of iedere ongewenste toestand. De oplossing is soms snel en soms is zij het resultaat van een geleidelijk proces van verandering.

Maar het werkt op beide manieren, zolang we oprechte pogingen doen en het Violette Vuur op regelmatige basis gebruiken.

Er bevinden zich spirituele krachten in ons, in elke cel, in het vuur van ons hart.

Alleen zijn we ze niet bewust. Als dit wel zo zou zijn zouden we veel dichter bij onze kern kunnen komen, bij ons hogere Zelf. Dan zouden we het neerdalen van de Heilige Geest voelen en bewust mee maken.

Dit neerdalen van de Heilige Geest is een geweldige kracht. Het is een intense liefde. En deze liefdeswerking is transmutief, dat wil zeggen: wanneer deze energie door ons heen stroomt, is zij in staat ons te herscheppen naar het beeld van het Werkelijke Zelf.

Dankzij Saint Germain kan je de werking van het Violette Vuur gaan ervaren. Het dringt diep door in de allergeheimste hoeken van je geest en geheugen. Het komt binnen, zwiept er doorheen en veegt, met een daverende slag, het stof der eeuwen naar buiten.

Regel voor regel, letter voor letter, bevrijdt de vlam – intelligent, lichtend, gestuurd door de Geest van God- de energieën van je vroeger misbruik van het heilige vuur, waarbij de natuurlijke bron van het innerlijk licht wordt hersteld.

Shakespeare beschreef de violette vlam als de spirituele wijn van vergeving, de kwaliteit van genade die als zachte regen uit de hemel valt op de plek daaronder.

Deze stroom van energie heeft invloed op iemands gezondheid, overvloed en relaties. Op soortgelijke wijze vloeit energie van de IK BEN AANWEZIGHEID voortdurend naar ons toe, en deze stroom kan worden geblokkeerd of worden vergroot door onzuivere dan wel zuivere gedachten, woorden en daden. Chaos in het lichaam, de geest en de emoties kan er de oorzaak van zijn dat iemands energie gaat stagneren. Terwijl we allemaal veel goeds in ons leven hebben gedaan, hebben we ook negatief karma geschapen, het resultaat van verkeerde gedachten en daden. Deze energie heeft zich verzameld en gehecht aan onze fysieke, mentale en emotionele werelden. Het plakt zoals modder. Wanneer we vastgekoekt zijn met het puin van ons negatief karma, voelen we ons niet zo gelukkig, vitaal en spiritueel als we zouden kunnen zijn.

Het Violette Vuur kan letterlijk dit karmische ‘puin’ transmuteren.

Saint Germain Zijn kosmische naam betekent vrijheid, hij is de bewaarder van de Violette Vlam.

Hij onderwijst geïnteresseerden en wijdt ze in om meesterschap te verkrijgen in het chakra genoemd ‘de Zetel van de Ziel’

Saint Germain, Meester en Cohen van de zevende straal – violet. Verbonden aan de tempel van vrijheid.Een Meester van de Witte Broederschap is een collectief van Hoge Kosmische Lichtwezens, die onder ander de mens helpen in zijn ontwikkeling. Van st Germain wordt gezegd dat hij een grote leermeester voor zijn medemens was. Deze bijzondere grote kosmische Kracht die ‘Violette Vuur’ wordt genoemd. Door je met Hem te verbinden, leg je een verbinding naar het Violette Vuur.

De opgevaren meester Saint Germain leert dat de hoogste alchemie bestaat uit de transformatie van het menselijk (lagere) bewustzijn naar het goddelijke van het Hogere Zelf. Hij staat klaar om iedere ziel hierin te begeleiden. Hij heeft ook gezegd dat hij de technologie van het Waterman tijdperk zal vrijgeven als de volkeren het vernietigende misbruik van wetenschap en religie achter zich hebben gelaten en ze de uitdaging kunnen accepteren die eraan ten grondslag ligt. Deze uitdaging betekent dat de mens zijn hart moet binnengaan en daardoor van beide de oneindig spirituele en fysieke bronnen bruikbaar maakt, waardoor de gouden eeuw kan worden verwezenlijkt.

Saint Germain staat bekend als de Heer van de Zevende Straal. Al bijna 70 jaar is hij bezig om ons voor te bereiden om het Aquariustijdperk binnen te gaan, een tijdperk van vrede, vrijheid en verlichting. Iedere keer als wij hem aanroepen brengt hij onze vele geschenken van de geest; zijn blijheid, diplomatie en creativiteit.

Hij kan ons inspireren met zijn vernieuwde ideeën van opvoedkunde, scholing, gezondheid, filosofie wetenschap en nog veel meer. Hij verscheen in de jaren dertig en gaf de eerste leringen van het Violette Vuur. Saint Germain heeft gezegd dat de meesters hebben besloten, na de kennis over het Violette Vuur vele eeuwen lang geheim te hebben gehouden, deze kennis nu, in deze cruciale tijd, aan het grote public te presenteren.

Vorige incarnaties:

Ook was Saint Germain Jozef, de man van Maria en de ‘vader’ van Yeshua. Hij was een Esseen en kende Jezus (Yeshua) Zijn taak. Hij informeerde de discipelen voordat die ooit Jezus hadden ontmoet. Voor Jezus als kind was hij een voorbeeld.

Christopher Columbus, William Shakespeare.

Adeptkoning van een gouden eeuw beschaving, 70.000 jaar geleden.

Hoge Priester van Atlantisch, 11.500 jaar geleden. Dienend in de orde van de aartsengel Zadkiël, in de tempel van zuivering.

De profeet Samuel, 11e eeuw voor Christus in Israël.

Merlijn ca. 5e of 6e eeuw na Chr. In Engeland. Magiër en wijze ziener en raadsman van koning Arthur.

Roger Bacon, 1220-1292, Engeland, filosoof, hervormer van het onderwijs en wetenschapper.

Op 1 mei 1684 ontving st. Germain de inwijding van de hemelvaart. ( Het moment dat een ziel geen incarnatie als gewoon mens op deze planeet meer hoeft te maken) en verscheen toen opnieuw als de Graaf van Saint Germain. Goddelijke kwaliteiten: Vrijheid, ritueel, transmutatie, transcendentie, verlangen om alle dingen nieuw te maken door toepassing van de wetten van alchemie.

Aartsengel Zadkiël en de Archeia Amethyst (Zevende Straal).

Aartsengel Zadkiël en zijn tweelingziel Amethyst vertegenwoordigen de geest van de Violette Straal, de zevende Straal en het Waterman tijdperk.

Zadkiëls naam betekent: ‘Goddelijke Rechtvaardigheid’.

Hij en de Heilige Amethyst helpen de mensheid om het meesterschap te verkrijgen over het chakra genaamd: ‘Zetel-van-de-ziel’ (2e chakra van onderaf).

Deze Aartsengelen brengen de vlam van vrijheid, vergeving, vreugde, alchemie, rechtvaardigheid, transmutatie en de bevrijding van de ziel. Wij kunnen deze eigenschappen van de Violette Straal in ons leven vermeerderen door de Violette Vlam aan te roepen.

Door het Violette Vuur te gebruiken worden pijnlijke, traumatische herinneringen uit het verleden uitgewist en verbrand, en kan er meer vergeving en vreugde in ons leven komen.

En elke keer dat wij Zadkiël en Amethyst die de Violette Vlam uitdragen aanroepen, brengen we een gunstige verandering voor de aarde en onszelf tot stand, komen we dichter bij een vereniging met ons Christus-Zelf en helpen wij de wereld voor te bereiden op de komst van een Gouden Tijdperk.

Volgens Aartsengel Zadkiël hangt het succes van het Waterman tijdperk geheel en al af van het aanroepen van de Violette Vuur mantra’s en is een enkele aanroep tot het Violette Vuur evenveel waard als miljoenen gebeden. Je kunt aan Aartsengel Zadkiël en Archeia Amethyst vragen om je te helpen reinigen van negatief karma uit het (verre) verleden en daardoor nieuwe vitaliteit in je leven te brengen.

Wil je meer weten en wil je werken met het Violette Vuur, dan kun je bij mij een workshop volgen.

Voor meer informatie bel naar 06-407 21 493 of kijk op mijn FaceBook pagina.
Je kunt ook vragen stellen via het contactformulier. Ook vind je hier een routekaart naar mijn praktijk.

Ik ontmoet je graag in mijn workshop

hartjes

Hartegroetjes
Irene