Wat is Seichem?

Seichem 1 250
Seichem betekent: scepter, scepter over de 4 elementen

  • Aarde (Reiki)
  • Water (Sophi-el)
  • Lucht (Angelic-light)
  • Vuur (Sakara)

Via deze 4 elementen maak je een balans in je energiesysteem en ook in jezelf. Om dit te bekrachtigen kun je ook de 4 aartsengelen van de 4 windstreken uitnodigen tijdens een meditatie of heling.
Door deze energieën word je resonantie verhoogd, hierdoor kun je ook meer energie opnemen. Je moet jezelf wel de tijd geven om met deze energieën te werken, waardoor je beter in staat bent de verschillende aspecten en hun werking te onderscheiden. Daardoor kun je het verschil van deze 4 energieën ervaren en voelen hoe de uitwerking van iedere energie anders is.
Seichem nodigt ons uit om te voelen, gedachten worden gericht op het gewaarworden hiervan. Het heeft een hogere energetische waarde, waardoor blokkades kunnen verdwijnen, wat met Reiki niet altijd lukt.
Seichem versterkt ook je verbondenheid met de Bron, de beleving en contacten met de Lichtwezens worden door de Angelic-light versterkt. Deze heeft namelijk een zéér hoge frequentie. Door Seichem afstemmingen neemt je onderscheidingsvermogen en je spirituele bewustzijn toe.
Seichem activeert je derde oog, zodat je intuïtie en je centrum van Hoger Bewustzijn zich dieper ontwikkelt. Doordat je bent afgestemd op het Engelenlicht en door gebruikmaking van invocaties kan de genezer effectiever samenwerken met de Engelen en het Hogere Zelf van de cliënt. De informatie uit die dimensie kan ook beter tot je komen. Door de Angelic-light kunnen de engelen makkelijker via jouw werken.
Je hartchakra wordt op een hoger energetisch niveau afgestemd, zodat je verbinding met je innerlijke gids zich nog dieper kan intensiveren.
Ook het zesde chakra wordt verder geopend, deze werkt als een communicatie netwerk: wat je uitzendt krijgt je versterkt terug. Zowel de goede als de minder goede dingen. Ook dromen kunnen intensiever worden. Het werken met tarot, astrologie, handlezen enz. wordt erg bevorderd doordat zelfkennis en inzicht toeneemt.
Door Seichem behandelingen kunnen in korte tijd op emotioneel gebied grote verbeteringen worden gebracht, zodat je emotioneel in evenwicht gebracht kan worden. Seichem activeert en zuivert je energiekanaal, het verbetert de energiestroom in je energiesystemen; je energetische lichamen, organen, gedachten, emoties enz.
Seichem heeft ook andere behandeltechnieken. Zo kan men b.v. ook in de aura werken, maar ook met handoplegging werk je met de Seichem energie.

Sakara Vuur

De vuurstroom vonkt door de handen als elektrische prikkelingen of kleine stroomstootjes. Sakara brengt een regenboog van beschermend licht die de aura omringt. Sakara zoekt blokkades en verbrandt deze, het werkt in de aura en reinigt de chakra’s. Een van de eigenschappen van vuur is dat het transformeert. Het brandt door blokkades en weerstanden heen die in de fysieke, mentale, emotionele en andere fijnstoffelijke lichamen aanwezig zijn en transformeert ze.

Sophi-el Water

De waterstroom voelt als warm en helder water, het is zacht en doortastend als water zelf. Sophi-el dringt diep door in het emotionele lichaam om de kern, oorzaak en gevolg van de verstoring of blokkade te vinden. Sophi-el werkt in op de emotionele aspecten van de mens, de waterstroom opent het hart zodat men weer liefde kan ontvangen en weer mededogen kan hebben. De waterstroom helpt ons geestelijk bewustzijn te ontwikkelen en brengt diep begraven oud zeer naar boven om op een constructieve manier tot uitdrukking gebracht te worden, waarna ook ons fysiek lichaam kan genezen.

Angelic-light Lucht

Een luchtstroom die voelt als een koele zomerbries. Het verbindt ons met het rijk der Engelen, Heilige Geest en je Hogere Zelf. Het element lucht drukt communicatie uit, de kracht van ons derde oog en onze keelchakra neemt enorm toe, Meesters, Lichtwerkers en Engelen helpen ons enorm tijdens een helingsproces. De energie werkt als een magneet op hen. Ook kunnen ze ons helpen met kleuren, geuren, kruiden, symbolen, bloesems, kristallen enz. Er kunnen engelenhanden worden gevoeld of een koele luchtstroom.
Engelenlicht omringt elk wezen als een beschermende regenboog.
Het heeft twee eigenschappen: het werkt als een communicatienetwerk, waardoor alle benodigde informatie beschikbaar wordt gesteld. Het verbetert de energiestroom in de energiesystemen (lichamen, organen, gedachten, emoties).
Een gecombineerd effect hiervan is, dat je door Engelenlicht de wezenlijke aspecten van jouw bestaan beter gaat uiten. En alles waarbij je gebruikt maakt van je intuïtie zal betere resultaten geven: droomuitlegging, zelfkennis, behandelen, keuzes maken, intieme en zakelijke relaties onderhouden, enz. Met Engelenlicht neem je de toestand waar, binnen je eigen of andermans lichaam en energieveld.

Voor meer informatie bel naar 06-407 21 493 of kijk op mijn FaceBook pagina.
Je kunt ook vragen stellen via het contactformulier. Ook vind je hier een routekaart naar mijn praktijk.

hartjes

Hartegroetjes
Irene